Διατροφή & υγεία των δοντιών

Απονεύρωση / Αναισθησία

Μετά την Απονεύρωση

·Μετά τη θεραπεία θα συνεχίσω να έχω ενοχλήσεις;

Η προϋπάρχουσα φλεγμονή των ιστών ίσως προκαλέσει πόνο ή δυσφορία για κάποιες μέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν τις περισσότερες φορές με αντιφλεγμονώδη ή αναλγητικά φάρμακα. Καλό είναι να αποφεύγετε το μάσημα σκληρών τροφών με το απονευρωμένο δόντι μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής αποκατάσταση του δοντιού. Επιπλέον, μπορεί τις πρώτες μέρες μετά το πέρας της θεραπείας να υπάρχουν κάποιες ήπιες ενοχλήσεις οφειλόμενες στις υψηλές θερμοκρασίες των υλικών της ενδοδοντικής θεραπείας.

·Θα χρειαστεί να πάρω αντιβίωση πριν και μετά την θεραπεία;

Μετά την θεραπεία δε θα χρειαστεί να λάβετε αντιβίωση, το ίδιο όμως δεν είναι δυνατό να συμβεί και κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε περίπτωση που προσέλθετε στο ιατρείο με έντονο οίδημα. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε αντιβιοτικό σκεύασμα σε περίπτωση αναζωπύρωσης της φλεγμονής.

·Έχω ήδη κάνει απονεύρωση στο δόντι αλλά πονάω, μπορεί να έχει αποτύχει η απονεύρωση και να χρειαστεί επανάληψη;

Εάν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας και το δόντι πονάει ακόμα τότε μια από τις πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η ανάγκη επανάληψης της θεραπείας. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη κατάγματος, κάτι που είναι συχνό φαινόμενο στα θεραπευμένα δόντια χωρίς στεφάνη (θήκη). Εάν, το δόντι πονάει κατά τη μάσηση, όλα τα προηγούμενα είναι πιθανά, αλλά πρέπει επίσης να ελέγξουμε εάν υπάρχει κάποια πρόωρη επαφή των δοντιών.

Μετά το τέλος της θεραπείας θα πρέπει να παρακολουθούμε το απονευρωμένο δόντι;

Ναι. Για τις περισσότερες ενδοδοντικές θεραπείες προτείνουμε στους ασθενείς να επανέλθουν στο ιατρείο μας μετά από 1 χρόνο για επανεξέταση (check-up). Όταν είναι η κατάλληλη εποχή το ιατρείο μας θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για να ορίσουμε το ραντεβού επανεξέτασης.

 Αναισθησία

 

Η οδοντιατρική αναισθησία  είναι απαραίτητη σε πολλές  περιπτώσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος των οδοντιατρικών εργασιών. Υπάρχουν οδοντιατρικές εργασίες που είναι αδύνατον να αποφύγετε την αναισθησία. Ο τύπος, το ποσό και το είδος της αναισθησίας που θα απαιτηθεί εξαρτάται από το είδος της οδοντιατρικής επέμβασης και την κατάσταση της γενικής υγείας του ασθενή. Διακρίνεται σε τοπική και στελεχιαία.

Ο οδοντίατρος εγχύει την κατάλληλη ποσότητα αναισθητικού φαρμάκου στην περιοχή που πρέπει να “μουδιάσει”. Συνήθως πριν από την ένεση τοποθετεί ένα αναισθητικό ζελέ ή σπρέι στην περιοχή για να μειώσει το πόνο από την ένεση. Έχει εξαιρετική σημασία να ενημερώσετε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χορήγηση αναισθητικού για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στο φάρμακο, για τη γενική κατάσταση της υγείας σας καθώς και για το αν λαμβάνετε άλλα φάρμακα αυτή την περίοδο.  Το αναισθητικό είναι και αυτό φάρμακο και ως εκ τούτου ο οδοντίατρος σας θα πρέπει να είναι ενήμερος.  Όπως είναι γνωστό, όλα τα φάρμακα που λαμβάνουμε μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν όμως τηρηθούν οι βασικοί κανόνες τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η οδοντιατρική αναισθησία είναι “απόλυτα” ασφαλής. Από την οδοντιατρική αναισθησία όταν αυτή γίνεται σωστά δεν αντιδοτήται  η ομοιοπαθητική θεραπεία  εκείνων των ασθενών  που έχουν επιλέξει την κλασσική ομοιοπαθητική θεραπευτική για διάφορα άλλα προβλήματα  υγείας τους .

Ο φόβος του οδοντιατρείου, ο τραυματισμός του περιόστεου κατά την έμπαρση της βελόνας , η επέμβαση αυτή  η ίδια είναι οι λόγοι τυχόν αντιδότησης της ομοιοπαθητικής θεραπείας σας. Εμπιστευθείτε τον οδοντίατρο σας και ενημερώστε τον ότι είστε ασθενής που ακολουθείτε την ομοιοπαθητική θεραπευτική.